Ai??genskalna vAi??sture
agenskalns

MAi??sdienA?s Ai??genskalna rajons kA?Ai??st aizvien populA?rA?ks un pieprasAi??tA?ks, kA? arAi?? A?ajA? mikrorajonA? tiek celtas aizvien jaunas dzAi??vojamA?s Ai??kas. No kA? gan cAi??lies nosaukums Ai??genskalns? Ai??genskalns savu nosaukumu ir mantojisAi??no muiA?nieka HAi??gena, kuram 17. gadsimtA? piederAi??ja vairA?ki Ai??paA?umi Daugavas senlejA?.

TomAi??r vAi??sture liecina par to, ka pirmA?s bAi??ves Ai??genskalnA? ir celtas vismaz 13. gadsimta sA?kumA? un pirmA?s nocietinA?tA? PA?rdaugavas bAi??ve bija MA?ras dzirnavas. 15. gadsimtA? pie MA?ras ezera tika celtas un veidojA?s Namnieku un garAi??go iestA?A?u muiA?as. PA?rdaugava kA? priekA?pilsAi??ta sA?ka veidoties salAi??dzinoA?i vAi??lu, jo dzAi??ve A?eit nebija droA?a un liela daA?a apdzAi??votA?s vietas kara laikA? tika nodedzinA?tas, jo Ai??genskalns bija tipiska RAi??gas priekA?pilsAi??ta, kura sastA?vAi??ja no koka apbAi??ves, lAi??dz ar to bija viegli nodedzinA?mas.

PAi??c Ai??genskalna nopostAi??A?anas, ZiemeA?u kara laikA?, tas atkal tika atjaunots, tomAi??r 19.gadsimta sA?kumA? atkal nopostAi??ts un atjaunots. Ai??genskalns joprojA?m sastA?v no A?oti daudzA?m koka bAi??vAi??m, kuras tika celtas pirms kara laikA? un nav zaudAi??juA?as savu pievilcAi??bu, lAi??dz ar to nav zudis pieprasAi??jums pAi??c tA?m. Lai arAi?? mAi??sdienA?s starp koka Ai??kA?m tiek celti jaunie projekti un atrodas mAi??ra Ai??kas, tomAi??r koka nami Ai??genskalnA? joprojA?m radAi??s vAi??sturisku noskaAi??u.

 

  easiest way to get viagra prescription, easiest way to get viagra prescription, easiest way to get viagra prescription canadian drug pharmacy, canadian drug pharmacy, canadian drug pharmacy, canadian drug pharmacy, canadian drug pharmacy, canadian drug pharmacy. , easiest way to get viagra prescription, easiest way to get viagra prescription, easiest way to get viagra prescription, easiest way to get viagra prescription, easiest way to get viagra prescription.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]