ALTUM kA? virzA�tA?js nekustamA? A�paA?uma jomA? - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости
altum

altum-logo-1Kas ir ALTUM un kA?du lomu tas spA�lA� darA�jumos ar nekustamo A�paA?umu A?odien? ALTUM – vA?rds, kas redzams vides reklA?mA? uz ielA?m, televA�zijA? un kuru noteikti dzirdA�siet saskaroties ar darbA�bA?m nekustamajA? A�paA?amumA?. FinanA?u institA�cija, kas ar daA?A?dem finanA?u instrumentiem, tai skaitA? garantijA?m un aizdevumiem, nodroA?ina finansA�jumu valsts izvirzA�tajA?m jomA?m.A�

Kuras svarA�gA?s jomas uz doto mirkli ir valsts prioritA?te? Viena no Latvijas un ES fondi finansA�tA?m jomA?m ir iedzA�votA?ju atbalsts jauna mA?jokA?a ieguvei, precA�zA?k, garantija bankas aizdevumam mA?jokA?a iegA?dei vai bA�vniecA�bai A?imenA�m ar bA�rniem un jaunajiem speciA?listiem, kuriem ir pA?rA?k mazi uzkrA?jumi pirmA?s iemaksas veikA?anai, tomA�r ir pastA?vA�gi ienA?kumi. order lexapro online, order lexapro online, order lexapro online, order lexapro online, order lexapro online, order lexapro online. A�

Uz doto mirkli A?A?du atbalstu ir saA�A�muA?as 10 000 A?imenes ar bA�rniem. ALTUM atbalstu ir iespA�jams saA�emt visos reA?ionos, tomA�r vislielA?kA? aktivitA?te ir vA�rojama RA�gA? un PierA�gA?, kas ir 67% no visA?m A?imenA�m valstA�. Balstoties uz ALTUM datiem, 61% gadA�jumos aizdevums pieA?A�irts A?imenA�m ar vienu bA�rnu, 35% A?imenA�m ar diviem bA�rniem un 7% A?imenA�m, kurA?s aug trA�s un vairA?k bA�rni.

ALTUM ir atrisinA?jis daudzu A?imeA�u sA?pA�go jautA?jumu, par nespA�ju iegA?dA?ties mA?jokli smagA? pirmA?s iemaksas sloga dA�A?. KopA? 2015. gada kopA�jais pieA?A�irtais valsts finansA�jums ir 19 miljoni eiro, kas A?A?vis izsniegt garantijas 70,6 miljoni eiro apmA�rA?. BA�tiski piebilst, ka vairA?k kA? puse no komercbanku hipotekA?rajiem aizdevumiem, kas tika izsniegti 2018. gada pirmajA? pusA� ir tieA?i ar ALTUM garantijas atbalstu A?imenA�m ar bA�rniem un jaunajiem speciA?listiem.A�

Uz doto mirki, 2018.gada decembrA� ALTUM mA?jokA?a galvojumu programmA? sadarbojA?s ar seA?A?m komercbankA?m LatvijA? – BlueOrange, Citadele, Luminor, Privatbank, SEB banka un Swedbank.

VairA?k informA?cijas par ALTUM atbalstu darA�jumos ar nekustamo A�paA?umu var iegA�t sazinoties ar minA�to banku speciA?listiem, kA? arA� Vipdom Real Estate nekustamA? A�paA?uma aA?entiem.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]