Banku kreditAi??A?anas politika 2016 gadA? - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости

Kura no Latvija BankA?m ir vis lojA?lA?kA? kredAi??ta izsniegA?anA?? Cik viegli ir saAi??emt kredAi??tu nekustamA? Ai??paA?uma iegA?dei? Uz A?iem jautA?jumiem atbildAi??A?u Es MA?rtiAi??A? Markovs cheap pills Buy Ai??”Ai??Vipdom real estate http://goticketsnow.com/archives/9494 cialis tabs 20mg, cialis tabs 20mg, cialis tabs 20mg, cialis tabs 20mg, cialis tabs 20mg, cialis tabs 20mg, cialis tabs 20mg, cialis tabs 20mg. Order Order ”pA?rstA?vis.

DNB, Swedbank, Citadele, Nordea, SEB, West kredit, Grand kredit – A?Ai?? ir tikai daA?a no bankA?m un kredAi??tiestA?dAi??m, kur var saAi??emt kredAi??tu. NedAi??A?u atpakaA? ar potenciA?laiem pircAi??jiem bijA?m visA?s A?A?jA? sarakstA? minAi??tA?s.

Neliels apraksts par darAi??jumu – dzAi??vokA?a cena 27 500 EUR, ir pirmA? iemaksa 8500 EUR, kas ir 30% no kopAi??jA?s summas, vAi??rtAi??jums 28 900 EUR puisim minimA?lA? alga, bet meitenei virs 450 EUR mAi??nesAi??. Jauns pA?ris bez kredAi??tiem un mAi??nAi??A?a maksA?jums Ai??emot kredAi??tu un 20 gadiem bAi??tu aptuveni 130 EUR mAi??nesAi??. No malas izskatA?s, ka viss kA?rtAi??bA?, bet sA?kot iet uz bankA?m sapratu, ka nav.

Grand kredit un West kredit atbilde bija ,ka mAi??s kreditAi??jam 50%-60% no Ai??paA?umu vAi??rtAi??bas un procentu likme bAi??s no 12%- 18% gadA?, kas ir visai neizdevAi??gs piedA?vA?jums.

DNB atbilde – pircAi??js ir par jaunu.

Swedbank atbilde – nav mAi??su klienta portrets.

Nordea atbiilde – par maz ienA?kumu.

SEB atbilde – par maz ienA?kumu.

Kad klienti bija jau atmetuA?i visas cerAi??bas, piedA?vA?ju viAi??iem aiziet uz Citadele Banku, uzrakstijA?m iesniegumu, iesniedzA?m visus dokumentu un pAi??c nedAi??A?as saAi??Ai??mA?m apstiprinA?jumu – 20% pirmA? iemaksa, procentu likme 3,1 gadA?.



Comments are closed.

[contact-form-7 404 "Not Found"]