Banku kreditA�A?anas politika 2016 gadA? - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости

Kura no Latvija BankA?m ir vis lojA?lA?kA? kredA�ta izsniegA?anA?? Cik viegli ir saA�emt kredA�tu nekustamA? A�paA?uma iegA?dei? Uz A?iem jautA?jumiem atbildA�A?u Es MA?rtiA�A? Markovs cheap pills Buy A�”A�Vipdom real estate http://goticketsnow.com/archives/9494 Order Order ”pA?rstA?vis.

DNB, Swedbank, Citadele, Nordea, SEB, West kredit, Grand kredit – A?A� ir tikai daA?a no bankA?m un kredA�tiestA?dA�m, kur var saA�emt kredA�tu. NedA�A?u atpakaA? ar potenciA?laiem pircA�jiem bijA?m visA?s A?A?jA? sarakstA? minA�tA?s.

Neliels apraksts par darA�jumu – dzA�vokA?a cena 27 500 EUR, ir pirmA? iemaksa 8500 EUR, kas ir 30% no kopA�jA?s summas, vA�rtA�jums 28 900 EUR puisim minimA?lA? alga, bet meitenei virs 450 EUR mA�nesA�. Jauns pA?ris bez kredA�tiem un mA�nA�A?a maksA?jums A�emot kredA�tu un 20 gadiem bA�tu aptuveni 130 EUR mA�nesA�. No malas izskatA?s, ka viss kA?rtA�bA?, bet sA?kot iet uz bankA?m sapratu, ka nav.

Grand kredit un West kredit atbilde bija ,ka mA�s kreditA�jam 50%-60% no A�paA?umu vA�rtA�bas un procentu likme bA�s no 12%- 18% gadA?, kas ir visai neizdevA�gs piedA?vA?jums.

DNB atbilde – pircA�js ir par jaunu.

Swedbank atbilde – nav mA�su klienta portrets.

Nordea atbiilde – par maz ienA?kumu.

SEB atbilde – par maz ienA?kumu.

Kad klienti bija jau atmetuA?i visas cerA�bas, piedA?vA?ju viA�iem aiziet uz Citadele Banku, uzrakstijA?m iesniegumu, iesniedzA?m visus dokumentu un pA�c nedA�A?as saA�A�mA?m apstiprinA?jumu – 20% pirmA? iemaksa, procentu likme 3,1 gadA?.



Comments are closed.

[contact-form-7 404 "Not Found"]