KA? izveidojA?s Purvciema ielas.

DaA?a Purvciema, RA�gas sastA?vA? tika iekA?auta 1828.A�gadA?, bet pA?rA�jA? daA?a a�� 20 gadsimta 30.A�gados. Tad arA� A?eit sA?ka viedot ielas un bA�vA�t vienstA?vu dzA�vojamA?s mA?jas. LA�dz centram tolaik varA�ja nokA?A�t ne vien A�ratos, bet arA� pilsA�tas autobusA?, ar kuru braukt bija A?trA?k un lA�tA?k un A�rtA?k. KursA�ja gan pilsA�tas pA?rvaldA�tie marA?ruti, gan privA?tie pA?rvadA?tA?ji, kA? arA� zirgu rati. Bet, ja bija jA?ved kas nopietnA?ks a�� mA�beles, celtniecA�bas materiA?li a��, tad gan izmantoja smagA? ormaA�a pakalpojumus.

Starp pirmajA?m apkaimes ielA?m ir tagadA�jA? Augusta Deglava iela. 19. gadsimtA? tai nebija oficiA?la nosaukuma, taA?u tautA? to sauca par Rumpenhofas ielu, jo tA? veda uz tA?da pat nosaukuma muiA?u. AgrA?kos laikos iela beidzA?s pie dzelzceA?a, bet 1897.A�gadA? to pagarinA?ja. Tad vienu daA?u ielas iesvA�tA�ja par Veco Rumpenhofas, bet pA?rA�jo a�� par Jauno Rumpenhofas ielu.

Kad no RA�gas lA�dz MA�lgrA?vim jeb viagra order hong kong, viagra order hong kong, viagra order hong kong, viagra order hong kong, viagra order hong kong, viagra order hong kong, viagra order hong kong, viagra order hong kong. MA?hlgraben, kur A?odien atrodas MangaA?i, atklA?ja vilcienu satiksmi, viena no pieturA?m atradA?s tagadA�jA?s Augusta Deglava ielas ceA?a pA?rvada vietA?. Pieturas nosaukums nesa Rumpenhofas vA?rdu. Pati pirmA? stacija, braucot no RA�gas puses, gan bija izvietota A?ertrA�des ielA?, pie tagadA�jA? gA?jA�ju tuneA?a zem dzelzceA?a.

1937.A�gadA? Rupenhofa ielu pA?rdA�vA�ja rakstnieka Augusta Deglava vA?rdA?, kurA? desmit gadu dzA�vojis A?A�s ielas 24.A�namA?. Augusta Deglava un AugA?ielas stA�rA�, pie tagadA�jA? sporta stadiona a�zDaugavaa�?, 20 gadsimta sA?kumA? atradA?s OzoliA�a traktieris, aiz kura stiepA?s sakA�udA?rzu kolonijas. 30.A�gados Augusta Deglava ielA? darbojA?s arA� nelieli uzA�A�mumi: pogu meistari, konservu raA?otA?ji un mA�beA?nieki.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]