KA? izveidojA?s Purvciema ielas.

DaA?a Purvciema, RAi??gas sastA?vA? tika iekA?auta 1828.Ai??gadA?, bet pA?rAi??jA? daA?a ai??i?? 20 gadsimta 30.Ai??gados. Tad arAi?? A?eit sA?ka viedot ielas un bAi??vAi??t vienstA?vu dzAi??vojamA?s mA?jas. LAi??dz centram tolaik varAi??ja nokA?Ai??t ne vien Ai??ratos, bet arAi?? pilsAi??tas autobusA?, ar kuru braukt bija A?trA?k un lAi??tA?k un Ai??rtA?k. KursAi??ja gan pilsAi??tas pA?rvaldAi??tie marA?ruti, gan privA?tie pA?rvadA?tA?ji, kA? arAi?? zirgu rati. Bet, ja bija jA?ved kas nopietnA?ks ai??i?? mAi??beles, celtniecAi??bas materiA?li ai??i??, tad gan izmantoja smagA? ormaAi??a pakalpojumus.

Starp pirmajA?m apkaimes ielA?m ir tagadAi??jA? Augusta Deglava iela. 19. gadsimtA? tai nebija oficiA?la nosaukuma, taA?u tautA? to sauca par Rumpenhofas ielu, jo tA? veda uz tA?da pat nosaukuma muiA?u. AgrA?kos laikos iela beidzA?s pie dzelzceA?a, bet 1897.Ai??gadA? to pagarinA?ja. Tad vienu daA?u ielas iesvAi??tAi??ja par Veco Rumpenhofas, bet pA?rAi??jo ai??i?? par Jauno Rumpenhofas ielu.

Kad no RAi??gas lAi??dz MAi??lgrA?vim jeb viagra order hong kong, viagra order hong kong tadalafil cialis from india, tadalafil cialis from india, tadalafil cialis from india, tadalafil cialis from india, tadalafil cialis from india, tadalafil cialis from india. , viagra order hong kong, viagra order hong kong, viagra order hong kong, viagra order hong kong, viagra order hong kong, viagra order hong kong. MA?hlgraben, kur A?odien atrodas MangaA?i, atklA?ja vilcienu satiksmi, viena no pieturA?m atradA?s tagadAi??jA?s Augusta Deglava ielas ceA?a pA?rvada vietA?. Pieturas nosaukums nesa Rumpenhofas vA?rdu. Pati pirmA? stacija, braucot no RAi??gas puses, gan bija izvietota A?ertrAi??des ielA?, pie tagadAi??jA? gA?jAi??ju tuneA?a zem dzelzceA?a.

1937.Ai??gadA? Rupenhofa ielu pA?rdAi??vAi??ja rakstnieka Augusta Deglava vA?rdA?, kurA? desmit gadu dzAi??vojis A?Ai??s ielas 24.Ai??namA?. Augusta Deglava un AugA?ielas stAi??rAi??, pie tagadAi??jA? sporta stadiona ai??zDaugavaai???, 20 gadsimta sA?kumA? atradA?s OzoliAi??a traktieris, aiz kura stiepA?s sakAi??udA?rzu kolonijas. 30.Ai??gados Augusta Deglava ielA? darbojA?s arAi?? nelieli uzAi??Ai??mumi: pogu meistari, konservu raA?otA?ji un mAi??beA?nieki.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]