Kas ir izdevA�gA?k - nopirkt gatavu mA?ju vai uzcelt? 2.daA?a - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости
chto-vygodnee-kupit-gotovyj-dom-ili-postroit-samomu

buy xanax online canadian pharmacies, buy xanax online canadian pharmacies, buy xanax online canadian pharmacies, buy xanax online canadian pharmacies, buy xanax online canadian pharmacies, buy xanax online canadian pharmacies. getting-a-builders-licence-6

Kad esam nobrieduA?i mA?jas iegA?dei, pA�c lokA?cijas vietas izvA�les, seko svarA�gs jautA?jums – bA�vA�t, vai pirkt gatavu? Turpinot iepriekA? aizsA?kto tA�mu, apskatA�sim variantu, kad izvA�laties tomA�r bA�vA�t paA?i.

PirmkA?rt, vajadzA�tu reA?li novA�rtA�t savas finansiA?lA?s iespA�jas un bA�vniecA�bas iemaA�as. Lai gan procesu var atvieglinA?ts izvA�loties no vairA?kA?m iespA�jA?m:

  • nolA�gt bA�vniecA�bas brigA?di, patstA?vA�gu iepA�rkot izejmateriA?lus;
  • iegA?dA?ties gatavu mA?jas komplektu ar speciA?listu uzstA?dA�A?anu;
  • veikt bA�vniecA�bu patstA?vA�gi ar draugu/radu palA�dzA�bu;
  • iegA?dA?ties A�paA?umu ar nepabeigtu bA�vi un pabeigt to paA?am.

Visos iepriekA? uzskaitA�tos variantos ir iespA�jams atrast iespA�ju kA? ietaupA�t. PiemA�ram, iepA�rkot bA�vmateriA?lus pa tieA?o no raA?otA?ja. Gatavas komplektA?cijas iegA?des gadA�jumA?, iekA?A�jo apdari var veikt pats. PriekA? A?rsienA?m var izmantot lA�tA?kus materiA?lus, A�ieA?eA?u vai apaA?u baA?A�u vietA? – gA?zbetonu, CIP paneA?us. MA?jas siltumizolA?cija A?ajA? gadA�jumA? necietA�s. MA�sdienA�gu materiA?lu izvA�le dos iespA�ju piemeklA�t optimA?lA?ko variantu jebkurA?m sienA?m.

BA�vniecA�bas procesa kontrole A?auj bA�t pA?rliecinA?tiem, ka JA�su mA?ja bA�s uzbA�vA�ta no labas kvalitA?tes materiA?liem un atbilstoA?i nepiecieA?amajA?m prasA�bA?m.

MA?jas bA�vniecA�bu var finansA�t pakA?peniski. Ja nav pieejama visa vajadzA�gA? summa uzreiz, tad bA�vniecA�bu var sadalA�t vairA?kos etapos –A� pamatu uzbA�vA�A?ana, sienu uzcelA?ana, jumta uzlikA?ana – viens etaps pabeigts. Ar iekA?darbiem var arA� pagaidA�t.

Protams, pie patstA?vA�gas bA�vniecA�bas ir iespA�jamA�ba izvA�lA�ties zemes gabalu un projektu atbilstoA?i JA�su vA�lmA�m.

KA? mA�nus bA�vniecA�bai var uzskatA�t ilgo gaidA�A?anu. Kaut arA� A?is jautA?jums ir diezgan strA�dA�gs. Karkasa mA?ja vai no CIP paneA?iem bA�s gatava 2 – 3 mA�neA?u laikA?. LA�dzA�gi kA? profilA�tA?m koka mA?jA?m nav vajadzA�gs ”nosA�A?anA?s” laiks. Zem pamatiem var izmantot skrA�pA?A?us, kas bA�s vA�l viens veids kA? ietaupA�t laiku.

Ir grA�tA?k aprA�A�inA?t paredzamo tA�riA�u summu, A�paA?i ja bA�vniecA�ba notiek vairA?kos etapos.A�

VajadzA�s saA�emt mA?jas nodoA?anu ekspluatA?cijA? un pieslA�gt visas komunikA?cijas.

Pie trA�kumiem var pieskaitA�t arA� nepiecieA?amA�bu kontrolA�t bA�vniecA�bu, ja tiks algota brigA?de.A�

IzvA�loties variantu, kas Jums ir visizdevA�gA?kais – nopirkt gatavu mA?ju vai uzcelt – iepriekA? veiciet tirgus piedA?vA?juma izpA�ti. BieA?i vien piedA?vA?jums ir visai plaA?s, kas rada iespA�ju iegA?dA?ties jau gatavu mA?ju, kas maksimA?li piemA�rota tieA?i Jums.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]