Ai??Ai??psala ai??i?? vieta, kur satiekas miers un sajAi??tas!
MĀJA

Ai??Ai??psala ir sala Daugavas kreisajA? krastA?, kas savienota ar RAi??gas centru como consigomisoprostol en guatemala, como consigomisoprostol en guatemala, como consigomisoprostol en guatemala, como consigomisoprostol en guatemala canadian pharmacy 24hours, canadian pharmacy 24hours, canadian pharmacy 24hours, canadian pharmacy 24hours, canadian pharmacy 24hours, canadian pharmacy 24hours. , como consigomisoprostol en guatemala, como consigomisoprostol en guatemala, como consigomisoprostol en guatemala, como consigomisoprostol en guatemala. un PA?rdaugavu un kuru no pA?rAi??jA?s PA?rdaugavas atdala Zunds. Salas garums ir 2,7 km un platums – 0,5 km. Sala pastA?v un tiek apdzAi??vota aptuveni 300 gadu, jo sA?kotnAi??ji veidojusies kA? upes sanesto smilA?u sAi??klis ar dAi??Ai??ainA?m starpkA?rtA?m.

PAi??dAi??jos gados Ai??Ai??psala ir kA?uvusi par vienu no prestiA?A?kajA?m vietA?m RAi??gA?. SakA?rtota un droA?a apkA?rtAi??jA? videAi?? – lieliskA? atraA?A?nA?s vieta un augoA?ais rajona prestiA?s to padara par arvien iecienAi??tA?ku mA?jvietu daA?A?diem diplomA?tiem, politiAi??iem un citiem elites pA?rstA?vjiem, kas nozAi??mAi?? apkA?rtAi??jo droA?Ai??bu un labus kaimiAi??us.

DzAi??ve Ai??Ai??psalA? dod iespAi??ju bAi??t RAi??gas pilsAi??tas straujo notikumu ieskautam, bet pAi??c brAi??A?a jau netraucAi??ti baudAi??t mieru uz savas dzAi??vokA?a terases Daugavas otrA? krastA?.

IzcilA? atraA?anA?s vieta A?auj baudAi??t nesteidzAi??gas pastaigas gar Daugavas krastu vai baudot pilsAi??tas skatus noAi?? VanA?u tilta, Ai??sA? laikA? sasniegt RAi??gas centru.

Ai??Ai??psalu var raksturot kA? A?imenei draudzAi??gu vietu, Ai??emot vAi??rA? tA?s apkA?rtnes sakopto dabu, mieru, bAi??rnudA?rzu, peldbaseinu un restorA?nus, kur ieturAi??t maltAi??tes A?imenes lokA?.

Pavisam nesen, Ai??Ai??psalA? vietu ir radis viens labA?kajiem un kvalitatAi??vA?kajiem jaunajiem projektiem, kas apmierinA?s pat visprasAi??gA?ko klientu vajadzAi??bas -Ai?? Riverstone Residence.

Ai??o jauna tipa apbAi??vi, kas ir vairA?ku dzAi??vokA?u privA?tmA?jas, raksturoAi?? divi vA?rdi ai??i?? prestiA?s un kvalitA?te. Viss ir veidots tA?, lai atbilstu visaugstA?kajiem standartiem un apdarAi?? izmanotit tikai augstA?kA?s kvalitA?tes materiA?li.

KatrsAi?? dzAi??voklis ir pA?rdomA?ts un unikA?ls, ar plaA?A?m terasAi??m un balkoniem. Visas dzAi??vokA?a Ai??rtAi??bas ir nodroA?inA?tas apvienojumA? ar savrupmA?jas privA?tumu.

PrivA?ta un sakopta teritorija ai??i?? mA?ja norobeA?ota no apkA?rtAi??jA?s vides, bet teritorijA? koki, ziedi, apzaA?umojumi, bruA?Ai??ti celiAi??i un apgaismojums vakara pastaigA?m.

Zvaniet un es bAi??A?u priecAi??gs Jums parA?dAi??t JAi??su nA?kotnes mA?jvietu, kur piepildAi??t sapAi??us.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]