Premium klases daudzdzA�vokA?u mA?jas - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости

Haven-apartments-story-hero-2432x1216

SA?kotnA�ji klasifikA?cija bija radA�ta lielam jaunbA�vju skaitam, tomA�r jA�dziens a�?’elitA?rs nekustamais A�paA?umsa��a�� izplatA�jA?s arA� otrA?A�irA�gu dzA�vokA?u vidA�. Padomju SavienA�bas laikA? lielA?kA? daA?a mA?jokA?u tika celti pA�c tipveida projektiem, tomA�r gandrA�z katrA? pilsA�tA? bija neliels procents A�ieA?eA?u mA?ju, kas tika bA�vA�tas pA�c individuA?li izstrA?dA?tiem projektiem.

Tie atA?A�A�rA?s ar lielmetrA?A?as dzA�vokA?iem, augstiem griestiem, uzlabotu apdari, apsardzes sistA�mas esamA�bu. LielA?kais vairums no tiem tika pieskaitA�ti 21.gs. elitA?rajiem A�paA?umiem. JA?atzA�st, ka pA�c kvalitA?tes A�paA?A�bA?m A?ie dzA�vokA?i nereti krietni vien atpaliek no mA�sdienu premium klases dzA�vokA?iem.

Jauno projektu daA?a, kas atbilst paaugstinA?ta komforta lA�menim aizA�em 30-35% nokopA�jA? apjoma. No tA?s premium klases ir 10-15% un tikai 2-3% aizA�em mA?jvietas de luxe lA�meA�a. Par ko tas liecina? Tas norA?da uz to, ka A?A?di mA?jokA?i tiek bA�vA�ti pA�c mA�sdienu tehnoloA?ijA?m, atbilstoA?i augstiem Eiropas standartiem un kvalitA?tei, attiecA�gi A?A?di projekti dA?rgi izmaksA? gan bA�vniekiem, gan pircA�jiem.A�

ElitA?riem projektiem ir jA?atbilst sekojoA?A?m prasA�bA?m:

  • minimA?lA? dzA�vokA?a platA�ba sA?kot no 60 kvm.;
  • uz karte dzA�vokli tiek nodroA?inA?ta vismaz viena autostA?vvieta;
  • mA?ju augstums lA�dz 10 stA?viem;
  • neliels dzA�vokA?u skaits;
  • griestu augstums pA�c updates vismaz 3 m;
  • ir pielietotas tehnoloA?ijas un jaunA?kA?s paaudzes inA?eniersistA�mas;
  • koplietoA?anas telpu apdare no augstas kvalitA?tes dabA�giem materiA?liem, kas izveidotas balstoties uz profesionA?lu dizaineru izstrA?dA?tiem projektiem;
  • slA�gta teritorija ar ainavas dizainu;
  • vairA?kpakA?pju apsardzes sistA�ma.

Premium klases A�kas ir izvietas prestiA?os rajonos, vA�sturiskajA? centrA? vai blakus parkiem. A?paA?ais nosacA�jums – labi attA�stA�ta infrastruktA�ra un transporta pieejamA�ba. Protams, vA�lams, lai no loga paveras panorA?ma ar dabas skatu vai vA�sturiskA?m vA�rtA�bA?m.

ElitA?ru projektu nekustamais A�paA?ums tA?s ir klubveida mA?jas, lofti, viesnA�c-dzA�vokA?i, penthouse. A�A?di dzA�vokA?i ir gan ar pA?rdomA?tu plA?nojumu, gan ar citA?m ekstrA?m, piemA�ram, atvA�rtA?m terasA�m vai plaA?A?m stiklotA?m lodA?ijA?m. ObligA?ti jA?bA�t ieplA?notiem vismaz diviem sanmezgliem (viens ar izeju uz guA?amistabu), garderobe, palA�gtelpa, plaA?a halle, virtuves platA�ba sA?kot no 20 kvm.

Vai JA�s izvA�lotos dzA�vot premium cheap arimidex no rx, cheap arimidex no rx, cheap arimidex no rx, cheap arimidex no rx, cheap arimidex no rx, cheap arimidex no rx. klases dzA�voklA�?

living-room-8

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]