Saeimas regula nekustamA? A�paA?uma jomA? - droA?A�ba darbA? ar starpnieku! - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости
nekustamais450

starpnieks

KA? vA�sta Swedbank veiktie pA�tA�jumi – A?ogad nekustamA? A�paA?uma darA�jumu skaits vA�rA? A�emami audzis. NozA�mA�gu lomu A?ajA? spA�lA� arA� individuA?lie un juridiskie starpnieki. Uz doto mirkli tirgus ir piesA?tinA?ts ar daA?A?da veida starpniekiem – gan profesionA?A?iem, kas ved darA�jumu un risina juridiskos jautA?jumus, gan tA?di profesijas pA?rstA?vji, kas rada negatA�vi ietekmA� starpnieka pakalpojumu reputA?ciju. TA? kA? nav stingras kontroles no valsts puses – abi atrod vietu bA�t. prednisone mastercard, prednisone mastercard, prednisone mastercard, prednisone mastercard, prednisone mastercard, prednisone mastercard. A�

Lai regulA�tu NekustamA? A�paA?uma darA�jumu starpnieku darbA�bu – SaeimA? ir iesniegts likumprojekts par starpnieku darbA�bas iesisko pamatu regulA�jumu un uzraudzA�bu. Tas veicinA?tu starpnieku pakalpojumu uzticamA�bu un droA?A�bu, kA? arA� mazinA?tu nelegA?lu lA�dzekA?u plA�dumu nekustamA? A�paA?uma tirgA�.

Iesniegtais likuma projekts regulA�t paA?us pakalpojuma sniedzA�jus, izveidojot vienotu publiski pieejamu reA?istru. ReA?istrA?cija, pA?rbaude, dzA�A?ana un informA?cijas aktualizA�A?ana bA�tu Ekonomikas ministrijas pA?rziA�A?.A�

Likuma projektA? izvirzA�ta prasA�ba par starpnieka pakalpojumu sniegA?anu tikai uz rakstveida lA�guma pamata, kurA? apliecinA?ti samaksas noteikumi, veicamie pienA?kumi, termiA�i un ekskluzivitA?te.A�

SlA�dzot lA�gumu starpnieks uzA�emsies atbildA�bu par darA�juma caurredzamA�bu, darA�juma iesaistA�to personu un A�paA?uma pA?rbaudi un patiesu datu sniegA?anu par darA�juma gaitu un izpildi.

Likuma projekts vA�l ir jA?apstiprina divos Seaimas lasA�jumos, lai tas stA?tos spA�kA?, bet lA�dz tam – apspriediet lA�guma nosacA�jumus ar savu nekustamA? A�paA?uma aA?entu un esiet pA?rliecinA?ti par darA�juma droA?A�bu!

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]