Информация о Латвийской недвижимости
03.12.2015
martinsmarkovs_vipdom.lv

DzA�vokA?u A�paA?niekiem dos iespA�ju izbeigt zemes piespiedu nomu

Piespiedu dalA�tA? A�paA?uma izbeigA?anu, attiecA�gi pA?rtraucot zemes nomas maksA?jumu, dzA�vokA?u A�paA?nieki varA�s A�stenot, izpA�rkot funkcionA?li saistito Buy zemi flomax treatment duration zem dzA�vokA?u mA?jas. SaimA? ir […]
26.10.2015
vipdommartin

IzmaiA�as ”graustu”nodokA?a piemA�roA?anA? RA�gA? no 2016. gada

InformA?cija no tikA?anA?s ar RA�gas domes PaA?valdA�bas ieA�A�mumu pA?rvaldes pA?rstA?vjiem, kurA? es MA?rtiA�A? Markovs Cheap Order Cheap online Order pA?rstA?vA�ju nekustamo A�paA?umu kompA?niju ”Vipdom real estate”. […]