Информация о Латвийской недвижимости
16.04.2018
IMG_1168

ALTUM- Atbalsts mA?jokA?a iegA?dei: izsniegtas 7300 garantijas par 50 miljoniem eiro.

Jaunie speciA?listi atbalstu A�saA�em no marta. Jau no marta atbalstuA�var saA�emtA�arA� jaunieA�speciA?listiA�lA�dz 35 gadiem ar vidA�jo profesionA?lo vai augstA?ko izglA�tA�bu. A�ajA? gadA�jumA? ir plA?noti atA?A�irA�gi nosacA�jumi […]