Vai esam jauna ''burbA?a'' priekA?A?? - NIB.LV - Информационная база недвижимостиNIB.LV – Информационная база недвижимости

A�obrA�d dzA�vojam laikA?, kad dzA�ves apstA?kA?i soli pa solim uzlabojA?s un cilvA�ka prA?tos iezogas bailes, vai A?ie a�?’labie” laiki nav uz pA?rmaiA�u sliekA?A�a. DaA?a iedzA�votA?ji skatA?s skeptiski un mierA�gi nogaida, daA?a A?aujas stabilajai situA?cijai un izmanto dotA?s iespA�jas. Kas notiek ar nekustamA? A�pA?uma jomu? Vai ir gaidA?ms kA?ds kritums?

PA�c Swedbank aVai esam jauna burbA?a priekA?A??ptaujas ievA?ktajiem datiem, piekdaA?a uzskata, ka tirgus drizA?k stagnA�, otra piekdaA?a ir tieA?i pretA�jA?s domA?s, proti, pA?rliecinA?ti, ka A?obrA�d tirgus A?oti strauji attA�stA?s un ir vA�rojama pA?rkarA?ana. 17% uzskata, ka ekustamA? A�paA?uma tirgus attA�stA?s stabili, tomA�r kopumA? skatoties, iedzA�votA?ji uzskata, ka nekustamA? A�paA?uma tirgA� A?obrA�d manA?s cenu kA?pums.A� friendly pharmacy hong kong, friendly pharmacy hong kong, friendly pharmacy hong kong, friendly pharmacy hong kong, friendly pharmacy hong kong, friendly pharmacy hong kong. Tas nav A?A�A�rslis 15% ekonomiski aktA�vajiem iedzA�votA?jiem apsvA�rt iespA�ju iegA?dA?ties mA?jokli tuvA?ko 2 gadu laikA?.

Ir pagA?juA?i 10 gad kopA? ekonomiskA?s krA�zes. KopA? tA? laika nekustamA? A�paA?uma tirgus LatvijA? ir attA�stA�jies vienmA�rA�gi, saprA?tA�gi un nav pamats runA?t par jebkA?du tirgus pA?rkarA?anu. A�obrA�d vidA�jA? dzA�vokA?a cena RA�gA? ir 1027 eiro kvadrA?tmetrA?, kas ir zemA?k kA? pirmskrA�zes laikA?. PA�c gA�tA?s pieredzes 10 gadus atpakaA?, cilvA�ki kA?uvusi apdomA�gA?ki un vairA?kkA?rt izsver visas iespA�jas pirms veikt tik nozA�mA�gu pirkumu kA? nekustamais A�paA?ums. Ja salA�dzinA?m cenas kaimiA�valstA�s, tad ViA?A�A?, piemA�ram, dzA�vokA?a vidA�jA? cena par kvadrA?tmetru A?ogad ir sasniegusi 1488 eiro, toties TallinA? pat 1746 eiro, neskatoties uz to, ka pirms 5 gadiem vidA�jA? cena iepriekA?minA�tajA?s pilsA�tA?s bija 1100 eiro par kvadrA?tmetru. A�A?ds cenu pieaugums ir radies pateicoties lielajam pieprasA�jumam.A�

Uz doto mirkli piedA?vA?jums nepiepilda pieprasA�jumu apjomu, kas dod vietu pozitA�vai perspektA�vai nekustamA? A�paA?uma attA�stA�bai tuvA?ko gadu laikA?.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]