Информация о Латвийской недвижимости
21.02.2016
vipdom.lv

NekustamA? Ai??paA?uma tendences 2015 un 2016 gadA?

Es MA?rtiAi??A? Markovs, strA?dA?jot kompA?nijA? Vipdom real etate Cheap 2015 un 2016 gadA? novAi??roju A?A?das izmaiAi??as nekustamo Ai??paA?uma tirgAi?? – http://patagonianfoods.cl/cheapest-place-to-buy-premarin/ zetia cash price Ir A?oti […]
30.01.2016
vipdom.lv

Banku kreditAi??A?anas politika 2016 gadA?

Kura no Latvija BankA?m ir vis lojA?lA?kA? kredAi??ta izsniegA?anA?? Cik viegli ir saAi??emt kredAi??tu nekustamA? Ai??paA?uma iegA?dei? Uz A?iem jautA?jumiem atbildAi??A?u Es MA?rtiAi??A? Markovs cheap pills […]
26.01.2016
vipdom.lv

3 darAi??jumi vienas dienas laikA?

Vai mAi??s pietiekoA?i daudz interesAi??jamies par potenciA?lo pircAi??ju? Vai uzdodam pietiekoA?i daudz jautA?jumus par to, kA? viAi??A? plA?no iegA?dA?ties Ai??paA?umu? Vai atvAi??lam pietiekoA?i daudz laika, lai […]
03.12.2015
martinsmarkovs_vipdom.lv

DzAi??vokA?u Ai??paA?niekiem dos iespAi??ju izbeigt zemes piespiedu nomu

Piespiedu dalAi??tA? Ai??paA?uma izbeigA?anu, attiecAi??gi pA?rtraucot zemes nomas maksA?jumu, dzAi??vokA?u Ai??paA?nieki varAi??s Ai??stenot, izpAi??rkot funkcionA?li saistito Buy zemi flomax treatment duration zem dzAi??vokA?u mA?jas. SaimA? ir […]
21.11.2015
vipdom.lv

”Altum” pieA?Ai??Ai??rusi 1000 galvojumu mA?jokA?u iegA?dei

KopAi??jA? summa, ko ”Altum” pieA?Ai??Ai??rusi mA?jokA?u iegA?dei ir 6,2 miljoni eiro. VidAi??jais pieA?Ai??irtais galvojuma apmAi??rs ir 6 200 eiro. Valsts atbalsta programmu izmanto visA? LatvijA?, 64% […]
19.11.2015
kredit

Как получить кредит для покупки недвижимости в Латвии?

Чаще всего в работе я сталкиваюсь с вопросом: ” Что нам необходимо, чтобы получить кредит?” Эта статья предназначена для того, чтобы дать общее представление о том, как […]
17.11.2015
martinsmarkovsvipdom.lv

NA?N par ”mA?jokA?iem” no 2016.gada

InformA?cija no tikA?anA?s ar RAi??gas domes PaA?valdAi??bas ieAi??Ai??mumu pA?rvaldes pA?rstA?vjiem, kurA? es MA?rtiAi??A? Markovs pA?rstA?vAi??ju nekustamo Ai??paA?umu kompA?niju Ai?? price of prinivil gabapentin high feeling, gabapentin […]
03.11.2015
vipdom.lv

PaaugstinA?tas NA?N likmes bAi??vAi??m RAi??gA? no 2016. gada.

InformA?cija no tikA?anA?s ar RAi??gas domes PaA?valdAi??bas ieAi??Ai??mumu pA?rvaldes pA?rstA?vjiem, kurA? es buy pills MA?rtiAi??A? Markovs pA?rstA?vAi??ju nekustamo Ai??paA?umu kompA?niju Ai?? is there a generic for […]
01.11.2015
martinvipdom

PaaugstinA?tA? NA?N likmes zemei, kas netiek uzturAi??tA? kA?rtAi??bA? no 2016. gada.

InformA?cija no tikA?anA?s ar RAi??gas domes PaA?valdAi??bas ieAi??Ai??mumu pA?rvaldes pA?rstA?vjiem, kurA? es pills online buy clonazepam online cheap, buy clonazepam online cheap, buy clonazepam online cheap, […]
26.10.2015
vipdommartin

IzmaiAi??as ”graustu”nodokA?a piemAi??roA?anA? RAi??gA? no 2016. gada

InformA?cija no tikA?anA?s ar RAi??gas domes PaA?valdAi??bas ieAi??Ai??mumu pA?rvaldes pA?rstA?vjiem, kurA? es MA?rtiAi??A? Markovs Cheap Order Cheap online Order non prescription bactrim, non prescription bactrim, non […]
25.10.2015
vipdommartins

IzmaiAi??as nekustamA? Ai??paA?uma nodokA?u noteikA?anA? RAi??gA? no 2016. gada

2015. g. 23. oktobrAi??Ai??Latvijas nekustamo Ai??paA?umu darAi??jumu asociA?cija LANA?DA telpA?s notika tikA?anA?s ar pA?rstA?vjiem no vadoA?ajA?m nekustamo Ai??paA?umu kompA?nijA?m, kurA? tika runA?ts Ai??par nekustamA? Ai??paA?uma nodokA?u […]