Информация о Латвийской недвижимости
10.07.2018
JuglaGrafstvo

Juglas apkaime

Juglas apkaime atrodas RAi??gas austrumu daA?A? Juglas ezera rietumu piekrasta un tA? notekas uz Ai??Ai??A?ezeru. GarumA? izstieptie Ai??Ai??A?u un Juglas ezeri un slAi??kA?Ai??ainA?s zemienes starp tiem […]
07.05.2018
Screen Shot 2018-05-07 at 07.00.29

Purvciema ormaAi??i.

Turpinot par Purvciema vAi??sturi, vAi??los arAi?? pieminAi??t par ormaAi??iem, kuriem ir bAi??tiska nozAi??me purvciema vAi??sturAi??. Daudzi bAi??s dzirdAi??juA?i, ka A?Ai??s apkaimes nosaukuma izcelsme saistAi??ta ar purvu. […]
30.04.2018
Screen Shot 2018-04-30 at 18.11.43

DzAi??vojamo mA?ju jaunA? Ai??ra PurvciemA?.

revista infancia y aprendizaje, revista infancia y aprendizaje, meridida uk, meridida uk, meridida uk, meridida uk, meridida uk, meridida uk. revista infancia y aprendizaje, revista infancia […]
30.04.2018
Screen Shot 2018-04-30 at 17.58.38

KA? izveidojA?s Purvciema ielas.

DaA?a Purvciema, RAi??gas sastA?vA? tika iekA?auta 1828.Ai??gadA?, bet pA?rAi??jA? daA?a ai??i?? 20 gadsimta 30.Ai??gados. Tad arAi?? A?eit sA?ka viedot ielas un bAi??vAi??t vienstA?vu dzAi??vojamA?s mA?jas. LAi??dz […]
16.04.2018
IMG_1168

ALTUM- Atbalsts mA?jokA?a iegA?dei: izsniegtas 7300 garantijas par 50 miljoniem eiro.

Jaunie speciA?listi atbalstu Ai??saAi??em no marta. Jau no marta atbalstuAi??var saAi??emtAi??arAi?? jaunieAi??speciA?listiAi??lAi??dz 35 gadiem ar vidAi??jo profesionA?lo vai augstA?ko izglAi??tAi??bu. Ai??ajA? gadAi??jumA? ir plA?noti atA?Ai??irAi??gi nosacAi??jumi […]
29.03.2018
agenskalns

Ai??genskalna vAi??sture

MAi??sdienA?s Ai??genskalna rajons kA?Ai??st aizvien populA?rA?ks un pieprasAi??tA?ks, kA? arAi?? A?ajA? mikrorajonA? tiek celtas aizvien jaunas dzAi??vojamA?s Ai??kas. No kA? gan cAi??lies nosaukums Ai??genskalns? Ai??genskalns savu […]
31.10.2017
13#vipdomrealestet_#vipdom_#tornjakalns_kupitj_v_rige_kvartiru_jelgavas_iela_novij_projekt

KA?di ir galvenie iemesli, kA?dAi??A? ir nepiecieA?ams sadarboties ar nekustamA? Ai??paA?uma aA?entu.

Viens no svarAi??gA?kajiem dzAi??ves notikumiem ir nekustamA? Ai??paA?uma pA?rdoA?ana vai pirkA?ana.Ai?? Nereti Ai??paA?uma pA?rdevAi??ji vai pircAi??ji uzskata, ka paA?i var paveikt visu to paA?u, ko nekustamA? […]
21.02.2016
vipdom.lv

Jaunais projekts vai sAi??rijveida dzAi??voklis?

Klienti, kas uzdod A?o jautA?jumu dalA?s divA?s kategorijA?s, tie kas izskata tikai jaunos projektus un tie, kas tikai otreizAi??jo tirgu, tomAi??r, lielA? pieprasAi??juma dAi??A?, A?ogad daA?a […]
21.02.2016
vipdom.lv

NekustamA? Ai??paA?uma tendences 2015 un 2016 gadA?

Es MA?rtiAi??A? Markovs, strA?dA?jot kompA?nijA? Vipdom real etate Cheap 2015 un 2016 gadA? novAi??roju A?A?das izmaiAi??as nekustamo Ai??paA?uma tirgAi?? – http://patagonianfoods.cl/cheapest-place-to-buy-premarin/ zetia cash price Ir A?oti […]
30.01.2016
vipdom.lv

Banku kreditAi??A?anas politika 2016 gadA?

Kura no Latvija BankA?m ir vis lojA?lA?kA? kredAi??ta izsniegA?anA?? Cik viegli ir saAi??emt kredAi??tu nekustamA? Ai??paA?uma iegA?dei? Uz A?iem jautA?jumiem atbildAi??A?u Es MA?rtiAi??A? Markovs cheap pills […]
26.01.2016
vipdom.lv

3 darAi??jumi vienas dienas laikA?

Vai mAi??s pietiekoA?i daudz interesAi??jamies par potenciA?lo pircAi??ju? Vai uzdodam pietiekoA?i daudz jautA?jumus par to, kA? viAi??A? plA?no iegA?dA?ties Ai??paA?umu? Vai atvAi??lam pietiekoA?i daudz laika, lai […]
21.11.2015
vipdom.lv

”Altum” pieA?Ai??Ai??rusi 1000 galvojumu mA?jokA?u iegA?dei

KopAi??jA? summa, ko ”Altum” pieA?Ai??Ai??rusi mA?jokA?u iegA?dei ir 6,2 miljoni eiro. VidAi??jais pieA?Ai??irtais galvojuma apmAi??rs ir 6 200 eiro. Valsts atbalsta programmu izmanto visA? LatvijA?, 64% […]
03.11.2015
vipdom.lv

PaaugstinA?tas NA?N likmes bAi??vAi??m RAi??gA? no 2016. gada.

InformA?cija no tikA?anA?s ar RAi??gas domes PaA?valdAi??bas ieAi??Ai??mumu pA?rvaldes pA?rstA?vjiem, kurA? es buy pills MA?rtiAi??A? Markovs pA?rstA?vAi??ju nekustamo Ai??paA?umu kompA?niju Ai?? is there a generic for […]