Информация о Латвийской недвижимости
03.12.2015
martinsmarkovs_vipdom.lv

DzAi??vokA?u Ai??paA?niekiem dos iespAi??ju izbeigt zemes piespiedu nomu

Piespiedu dalAi??tA? Ai??paA?uma izbeigA?anu, attiecAi??gi pA?rtraucot zemes nomas maksA?jumu, dzAi??vokA?u Ai??paA?nieki varAi??s Ai??stenot, izpAi??rkot funkcionA?li saistito Buy zemi flomax treatment duration zem dzAi??vokA?u mA?jas. SaimA? ir […]
21.11.2015
vipdom.lv

”Altum” pieA?Ai??Ai??rusi 1000 galvojumu mA?jokA?u iegA?dei

KopAi??jA? summa, ko ”Altum” pieA?Ai??Ai??rusi mA?jokA?u iegA?dei ir 6,2 miljoni eiro. VidAi??jais pieA?Ai??irtais galvojuma apmAi??rs ir 6 200 eiro. Valsts atbalsta programmu izmanto visA? LatvijA?, 64% […]
03.11.2015
vipdom.lv

PaaugstinA?tas NA?N likmes bAi??vAi??m RAi??gA? no 2016. gada.

InformA?cija no tikA?anA?s ar RAi??gas domes PaA?valdAi??bas ieAi??Ai??mumu pA?rvaldes pA?rstA?vjiem, kurA? es buy pills MA?rtiAi??A? Markovs pA?rstA?vAi??ju nekustamo Ai??paA?umu kompA?niju Ai?? is there a generic for […]