Izremontē savu māju par puscenu

Ir uzsākta Rīgas domes atbalsta programma, kuras mērķis ir uzlabot galvaspilsētas dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli. Daudzdzīvokļu mājas var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā no savā mājā veicamo remontdarbu un renovācijas tāmes.

Kāds ir mērķis?

“Ideja par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju remontdarbu veikšanai radās jau pagājušā gada maijā. Taču tad tas bija tikai nodoms. Piedāvājums izgāja smagu birokrātisko procedūru: tika izstrādātas administratīvās un tehniskās nianses, dokuments tika saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju,” par to, kāpēc programma netika uzsākta uzreiz, skaidro Rīgas enerģētikas aģentūras vadītājs Timurs Safiuļins.

Un tātad, pagājušā gada beigās, 2017. gada 15. decembrī tika pieņemti Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 19 (Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā). Tajos noteikta kārtība, kādā Rīgas pašvaldība finansē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veicamos energoefektivitātes pasākumus un renovācijas, kā arī uzstāda finanšu atbalsta apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

Vienkāršāk sakot, turpmāk Rīgas pašvaldībai ir tiesības finansiāli atbalstīt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, kuri savā mājā (koplietošanas telpās) ir nolēmuši veikt padziļinātu renovāciju, būvdarbus vai vienkāršu kosmētisko remontu (MK noteikumi Nr. 907).  Taču tādā gadījumā daudzdzīvokļu mājai ir jāatbilst dažādiem nosacījumiem.

Kas var pretendēt uz atbalstu?

Piedalīties programmā var visas Rīgas daudzdzīvokļu mājas, neatkarīgi no tā, kāds ir to apsaimniekotājs, un vai tai vispār tāds ir.

Piedalīties programmā var daudzdzīvokļu mājas:

 • kurās ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība;
 • kurās ir ne mazāk kā 10 dzīvokļi (desmit kadastra numuri);
 • kurās nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz 50 eiro par vienu dzīvokli (nedrīkst būt nodokļa parādi par citiem dzīvokļu īpašniekiem piederošiem nekustamā īpašuma objektiem, ja tādi atrodas Rīgā).

Svarīgs nosacījums: pārvaldīšanas tiesībām jābūt pārņemtām no pašvaldības un jānoslēdz pārvaldīšanas līgums. Bet mājas uzkrājumiem jābūt dzīvokļu īpašnieku biedrības kontā.

Kāds ir finansējuma apmērs?

Rīgas pašvaldība piedāvā trīs līdzfinansējuma veidus, kurus var saņemt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki:

 • mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai (vienkāršāk sakot, siltināšanai vai renovācijai) – ne vairāk par 50% no kopējiem izdevumiem par projektu;
 • visas mājas vai atsevišķu tās elementu vai tehnisko sistēmu, ja tās ir atzītas par cilvēku dzīvībai vai veselībai bīstamām, remontam – ne vairāk par 50% no kopējiem izdevumiem par projektu;
 • energoaudita veikšanai – 80% no izdevumiem, bet ne vairāk kā 426,86 eiro;
 • standartprojektu tehniskās dokumentācijas paraugu izstrādei – 100% no izdevumiem, bet ne vairāk kā 5217,20 eiro;

Piemēram, ja iedzīvotāji vēlas kāpņu telpā nokrāsot sienas un plānoto darbu tāme sastāda 10 000 eiro, tad Rīgas dome piešķirs tikai 50% – 5000 eiro. Atlikusī summa iedzīvotājiem būs jāatrod pašiem (uzkrājums vai kredīts). Bet, ja iedzīvotāji vēlas nomainīt stāvvadus, apkures sistēmu, elektrisko tīklu un nostiprināt cokolu, un tāme sastāda 40 000 eiro, arī tad Rīgas pašvaldība piešķirs pusi – 20 000 eiro.

Līdzfinansējuma summa remontam vai renovācijai ir neierobežota. Viss ir atkarīgs no mājas iespējām nomaksāt otru pusi.

Svarīgi, ka finansējumu var saņemt tikai to remontdarbu vai renovācijas darbu veikšanai, kas attiecas tikai uz koplietošanas telpām vai elementiem (fasāde, kāpņu telpas logi, jumts, ieejas durvis, pagrabs, apkures sistēma, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, inženiertehniskās komunikācijas, notekas, utt.)

Dzīvokļu īpašniekus aicina uz bezmaksas konsultāciju Rīgas enerģētikas aģentūrā. Konsultāciju laiks: otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no 13.00 līdz 17.00. Tāpat konsultāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 26 664 533 – katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Projekta vadītāja-koordinatore – Marija Kruglova (marija.kruglova@riga.lv).

Nianses

 • Iesniegumus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt vairākkārt. Nav obligāti jāizvēlas saņemt finansējumu visām četrām programmām, tās ir iespējams izvēlēties. Bet jāņem vērā: neviens vērienīgs remonts netiek veikts bez tehniskās dokumentācijas. Savukārt energoaudits ir svarīga procedūra ikvienai mājai, kas vēlas veikt renovāciju.
 • Ja tiek plānoti sarežģīti būvdarbi vai remontdarbi (piemēram, lifta nomaiņa, fasādes siltināšana), būs nepieciešamas papildus atļaujas, tostarp no Rīgas pilsētas būvvaldes.
 • Finansējums standartprojektu tehniskās dokumentācijas paraugu izstrādei tiek piešķirts tādā gadījumā, ja māja plāno kompleksu renovāciju vai remontu. Ja māja divus gadus pēc tehniskās dokumentācijas (kas saskaņota ar Rīgas pilsētas būvvaldi) izstrādes vēl aizvien nav uzsākusi renovāciju vai remontdarbus, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt atgriezt 50% no summas, kas no pašvaldības budžeta ir iztērēta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
 • Daudzdzīvokļu mājai ir tiesības izvēlēties būvdarbu veicējus patstāvīgi.
 • Ir vēl viens patīkams bonuss: bez atjaunotas mājas un tā, ka Rīgas pašvaldība apmaksā pusi no remontdarbu summas, kas norādīta tāmē, dzīvokļu īpašnieki (kas ir izveidojuši biedrību) saņem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā uz diviem gadiem.

Kur vērsties?

Visi tie, kuri vēlas saņemt līdzfinansējumu no Rīgas pašvaldības savas mājas remontam vai renovācijai, var vērsties pēc konsultācijas Rīgas enerģētikas aģentūrā Brīvības ielā 49/53 (5. stāvs, 518. kabinets). Dzīvokļu īpašnieki tiek gaidīti otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no 13.00 līdz 17.00. Programmas koordinatore – Marija Kruglova (marija.kruglova@riga.lv).

Tāpat konsultāciju var saņemt pa mobilo tālruni 26 664 533 –  katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Tajā pašā adresē – Brīvības ielā 49/53 (5. stāvs, 518. kabinets) – ir jāiesniedz sagatavotie iesniegumi par līdzfinansējuma saņemšanu.

Tuvākajā laikā darbu uzsāks portāls www.renove.lv, kurā būs iespējams atrast papildus informāciju par programmu, kā arī standarta dokumentu veidlapas tiem dokumentiem, kurus nepieciešams sagatavot, lai pretendētu uz līdzfinansējumu.

Kā norit finansējuma piešķiršanas process?

 1. Dzīvokļu īpašnieki izveidot biedrību, ja tas vēl nav izdarīts (kā to izdarīt un kāpēc, iespējams izlasīt šeit).
 2. Daudzdzīvokļu mājas biedrībai jāvēršas pēc konsultācijas Rīgas enerģētikas aģentūrā, kur pastāstīs, kādus dokumentus nepieciešams sagatavot, ar kādu summu māja var rēķināties un kā pieteikties – www.rea.riga.lv.
 3. Mājas biedrība (kas ieguvusi atbalstu no lielākās daļas mājas iedzīvotāju) iesniedz pieteikumu līdzfinansējuma piešķiršanai.
 4. Īpaša komisija izskata iesniegumu 30 dienu laikā un pieņem lēmumu.
 5. Ja komisijas lēmums ir pozitīvs, 10 dienu laikā ar biedrību tiek noslēgts līgums par to, ka, veicot darbus, māja saņems Rīgas domes līdzfinansējumu.

Kad māja saņem līdzfinansējumu: pirms darbu veikšanas vai pēc?

Tikko tiek parakstīts objekta pieņemšanas – nodošanas akts, tas ir, pabeidzot remontdarbus vai renovāciju, Rīgas dome izmaksā savu pusi līdzekļu. Kā apmaksāt būvnieku darbu? Ja mājai ir uzkrājumi, tas var būt avansa maksājums būvniekiem, savukārt pilna apmaksa par padarītajiem darbiem tiek veikta jau pēc objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Otrais variants – veikt maksājumus vairākās daļās.

Ja pieteikums ir iesniegts, bet remonts tā arī netiek veikts?

Ja kādu iemeslu dēļ remonts netiek veikts, kaut gan pieteikums ir iesniegts, māja vienkārši nesaņem finansējumu, jo nauda tiek izmaksāta tikai pēc objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]